Herbestemming

Herbestemming is een breed woord voor een functiewijziging in bestaand vastgoed waardoor het gebouw weer in gebruik kan worden. Grotere herbestemde gebouwen hebben veelal een combinatie van nieuwe functies

Translate »